Billigt solcell, Laddbox, Elinstallation, ladda bilen, bästa pris

VILLKOR FÖR LADDBOX INSTALLATIONER

Standardinstallation

 • Standardinstallationen innefattar ej uppsäkring, markarbete, lift, tillståndsinhämtning, trafikavstängning,
  montage av stolpe/fundament..
 • Framkörning 25 km
 • Installation av laddbox sker på vägg eller markstolpe.
 •  Rådgivning utifrån kundens förutsättningar.
 •  Beredning/ undersökning av befintlig elanläggning (finns tillräcklig kapacitet etc. Ej platsbesök för
  denna del)
 • Inkoppling sker i befintlig elcentral exklusiv montering av säkring 16A.
 • Undersökning av förutsättningar för kabeldragning och montering etc. (Ej platsbesök för denna del)
 • Max en håltagning i vägg (mjuka material så som trä/gips/lättbetong/leca).
 • Dragning av kabel 10m längs vägg
 •  Montering på vägg
 •  Anslutning av laddbox
 •  Test av laddstationens funktionalitet med testinstrument
 • Introduktion till användning med kund
 •  Protokollföring/rapportering
 • Installation utförs av behörig elinstallatör.
 • Vi ber  foto på din elcentral, foto där du vill ha laddboxen installerad, eventuella avvikelser. 


Kostnad för tillkommande arbeten

 • Extra kabel 3G2,5 (1-fas 16A) (per meter inklusive klamring) 120 kr
 • Extra kabel 5G2,5 (1-fas 16A) (per meter inklusive klamring) 150 kr
 • Extra kabel i rör (förläggning av kabel i befintligt rör per meter) 75 kr
 • Restid efter 50 km  660 kr 
 • Standardinspektion(rådgivning inför standardinstallation)

 • Kabelskydd 120 cm (vid behov/kundönskemål) 200

 • Uppsäkring 16-35A, inkl säkringar 1 300 kr

 • Kapsling (max 10 moduler, inklusive montage, då plats saknas i elcentral)  1450 kr
 • Projektering på plats (då förutsättningar på plats inte går att utreda utan platsbesök) 1500 kr
 • Förgävesbesök (som beror på kund eller felaktiga uppgifter från beställare) 150 kr
 • Håltagning betongvägg max 20mm, per hål 450 kr
 • Håltagning i trä/gips/lättbetong/leca/tegel, per hål 400 kr
 • Markförläggning av kabel i befintligt rör, per meter 30 kr
 • Montering av markstolpe 700 kr per timme
 • Övriga  tillkommande arbeten timkostnad  600 kr per timme + materialkostnad.
 • Bomkörning, bokat besök där kund inte är på plats och inte
  har avbokat.


Tänk på förutsättningar för installation och informera:

Kunds elanläggning uppfyller gällande krav:

 • Kunden behöver vara hemma under installationen för att kunna ta ställning till eventuella tillkommande kostnader.
 • Vid användande av befintligt kablage, t ex vid ersättande av befintliga motorvärmarstolpar, förutsätts att kabeln är en 5-ledare.
 • Ledig grupp finns i elcentralen.
 • Håltagning genom shoka och hårda betongvägg.
 • Kund äger bostaden/villan eller har skriftligt godkännande från ägaren.
 • Kabeldragning utföras genom trång tak.
 • Ledig plats finns i elcentralen för personskyddsbrytare ( Gäller bara vissa typ av Laddboxar )
 • Tillräcklig signalstyrka för uppkoppling mot Wifi (eller ev 3G/4G-modem) ska finnas på installationsplatsen
 • Gräv, schakt och återställning ( utföras av kund)
 • Utrymmet för installationen skall vara fritt från skrymmande material
 • Utbyggnad eller uppsäkring av elcentral / flytt av el-central


Priserna är inklusive moms.