Billigt solcell, Laddbox, Elinstallation, ladda bilen, bästa pris

Standardinstallation för Solceller
Standardinstallationen som ingår i våra solcellspaket
förutsätter att:
- 1- eller 1 ½- plans hus med träbjälklag.
- Taktäckning av tegel eller plåt.
- Högsta takfotshöjd 3,5 m
- Taklutningen maximalt är 40 grander.
- Växelriktaren ska kunna placeras på i samma byggnad som solcellsanläggningen.
- Elcentralen ska finnas i samma byggnad och ha ledig plats,
för säkringar till installationen.
- Jämn mark framför huset där det går att ställa ställning på.
- Montageplatsen får ligga maximalt 5 mil från vårt kontor. 
- Arbetena kan utföras på dagtid.
Vid andra förutsättningar lämnar vi naturligtvis gärna offert