Hager Laddbox Witty Start 22 kW


 

Laddboxen witty start, anpassad för en- och tvåfamiljshus. Den kompakta laddboxen har en genomtänkt design och är dessutom beständig mot väder och vind. Med wit

 


Laddboxen witty start, anpassad för en- och tvåfamiljshus. Den kompakta laddboxen har en genomtänkt design och är dessutom beständig mot väder och vind. Med witty start är det enkelt att komma igång. Laddboxen går snabbt och säkert att installera överallt. Tack vare den bakomliggande kabelkanalen. kan kablarna installeras enkelt.

Användarhandbok 
Installationshandbok
Snabbguide för slutanvändare 
Tekniska broschyrer
Enkla val
Försäkran om överensstämmelse International

17 anled­ningar att välja ladd­boxen
witty start från Hager:

 1. Lämplig för alla elfordon
  Ladd­boxen witty start har ett ladduttag av typ 2 som gör det möjligt för kunder att ladda elbilar eller ladd­hy­brider med en laddef­fekt mellan 2,3 till 22 kW.
 2. Genom­tänkt design
  Ladd­boxen witty start passar i alla  fristående villor och parhus.
 3. Snabb instal­la­tion
  Alla kablar är fördragna så att du kan spara värde­full tid när du instal­lerar ladd­boxen witty start.
 4. Förkon­fi­gu­rerad
  Din laddbox är förin­ställd på 11 kW vid leve­rans och är redo att användas direkt!
 5. Enkel instal­la­tion
  Kablarna kan efter behov dras på ovan-, under- eller baksidan av ladd­boxen.
 6. Inte­grerad nomi­nell felström på 6 mA DC
  Denna skydds­funk­tion ger maximal säkerhet vid ladd­ning av elbilar och ladd­hy­brider.
 7. Avsäk­ring genom jord­fels­bry­tare av typ A 
  Du och dina kunder sparar pengar eftersom du inte behöver jord­fels­bry­tare av typ B.
 8. Jack­bara plintar 
  Dessa plintar gör det ännu snab­bare och säkrare att ansluta matar­ka­beln.
 9. Stort anslut­nings­ut­rymme
  Kaps­lingen till ladd­boxen har gott om utrymme för kabe­lin­stal­la­tioner. 
 10. En skruv­mejsel är allt du behöver
  Det räcker med en storlek på skruv­mej­seln för att montera ladd­boxen.
 11. Fläns för lednings­in­stal­la­tion med dragav­last­ning och säker anslut­ning
  Anslut­nings­flänsen gör det lättare att instal­lera ladd­sta­tionen och ger en  säker anslut­ning. 
 12. En nyckel­ström­stäl­lare ger dig kontroll
  För att hålla ener­gitjuvar borta finns möjlighet att använda en nyckel­ström­stäl­lare för att använda ladd­boxen.
 13. Kaps­lings­klass på IP55
  Ladd­boxen witty start klarar både häll­regn och hagelskurar.
 14. Slag­tå­lig­hets­klass IK10
  Den robusta witty start klarar utan vidare lättare slag.
 15. UV-beständig
  Det är inga problem att instal­lera ladd­boxen utomhus.
 16. Stort sorti­ment av till­behör
  Det finns stativ och kabel­fästen som tillval så att du kan hålla instal­la­tions­platsen ren och prydlig.
 17. 50 procent stöd för grön teknik
  Skat­te­re­duk­tion för grön teknik innebär att kunden får bidrag för 50 procent av kost­naden för arbete och mate­rial. Den senaste infor­ma­tionen hittar du på Skat­te­ver­kets hemsida.


Se prislista för tilläggstjänster vid installation.Fråga experten
Chatta på WhatsApp

   Image by Freepik