Standardinstallation för Solcellerbatteri

Standardinstallation för Solcellerbatteri

Standardinstallationen som ingår i våra solcellerbatteryspaket

förutsätter att:

  • - 1- eller 1 ½- plans hus med träbjälklag.
  • - Taktäckning av tegel eller plåt.
  • - Högsta takfotshöjd 3,5 m
  • - Taklutningen maximalt är 40 grander.
  • - Växelriktaren ska kunna placeras på i samma byggnad som solcellsanläggningen.
  • - Elcentralen ska finnas i samma byggnad och ha ledig plats, för säkringar till installationen.
  • - Jämn mark framför huset där det går att ställa ställning på.
  • - Montageplatsen får ligga maximalt 5 mil från vårt kontor. 
  • - Arbetena kan utföras på dagtid.
  • Vid andra förutsättningar lämnar vi naturligtvis gärna offer

Image by Freepik