Elcentral 1rad 13moduler


 

Hager Gamma 1×13Central för mindre lägenhet, garaget m.m.Detta ingår i installationen:Demontering av befintlig elcentralHager Gamma Normcentral 1×131st Huvudbry

 


Hager Gamma 1×13

Central för mindre lägenhet, garaget m.m.


Detta ingår i installationen:

Demontering av befintlig elcentral

Hager Gamma Normcentral 1×13

1st Huvudbrytare 40A

1st Jordfelsbytare TypA 25A

1st 3-pol Automatsäkringar

3st 1-pol Automatsäkringar

Installationsmaterial

Behörig Elektriker


Det ingår ej felsökning i elsystemet vid eventuella fel i er befintliga anläggning, installationen är enbart utbyte av befintlig elcentral.


Image by Freepik